گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

در این رقابت که در لاس وگاس آمریکا برگزار شد 50 نفر شرکت کردند که از بین شرکت کننده ها دختر 17 ساله اهل "نبراسکا" توانست عنوان Miss Usa را بدست بیاورد. در این مراسم "ترسا اسکانلان" 17 ساله به عنوان دختر شایسته انتخاب شد که جوانترین دختر شایسته آمریکا از سال 1921 تا بحال است.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org